การตรวจระบบทางเดินหายใจ
Contributed by: Yukasem

__1. adventiteous soundA. เสียงหายใจ
__2. auditory fremitusB. หลังโกง
__3. breath soundC. เสียงหายใจที่ผิดปกติ เกิดจากลมผ่านช่องแคบ
__4. deminished breath soundD. เสียงหายใจเบากว่าปกติ
__5. increased lordosisE. หลังคด
__6. kyphoscoliosisF. หลังคดและหลังโกง
__7. kyphosisG. อกนูนเหมือนอกไก่
__8. pigeon chestH. หลังแอ่น
__9. scoliosisI. ใช้ความรู้สึกสั่นสะเทือนที่ได้ผ่านฝ่ามือ
__10. tactile fremitusJ. ใช้หูฟังฟังเสียงขณะที่ผู้ป่วยพูด

__11. barrel chestK. เส้นแบ่งกึ่งกลางไหปลาร้า
__12. crepitation soundL. การหายใจที่มีลักษณะทรวงอกขยายตัวแต่ท้องแฟบลง
__13. funnel chestM. เสียงกรอบแกรบ
__14. midclavicular lineN. อกถังเบียร์
__15. paradoxical breathingO. เสียงเสียดสีกันระหว่างเยื่อหุ้มปอด
__16. pleural friction rubP. เสียงวี๊ด มีลักษณะเป็นเสียงต่ำ
__17. pursed lip breathingQ. ภาวะบวม
__18. rhonchi soundR. อกบุ๋ม
__19. swellingS. เสียงวี๊ด มีลักษณะเป็นเสียงสูง
__20. wheezing soundT. การห่อ/ เผยอ ปากขณะที่ผ่อนลมหายใจออก
Students who took this test also took :

Answer Key

1.C  2.J  3.A  4.D  5.H  6.F  7.B  8.G  9.E  10.I 

11.N  12.M  13.R  14.K  15.L  16.O  17.T  18.P  19.Q  20.S 

Created with That Quiz — where test making and test taking are made easy for math and other subject areas.