การตรวจระบบทางเดินหายใจ
Contributed by: Yukasem

__1. adventiteous soundA. อกนูนเหมือนอกไก่
__2. auditory fremitusB. เสียงหายใจที่ผิดปกติ เกิดจากลมผ่านช่องแคบ
__3. breath soundC. หลังคดและหลังโกง
__4. deminished breath soundD. หลังคด
__5. increased lordosisE. หลังโกง
__6. kyphoscoliosisF. เสียงหายใจเบากว่าปกติ
__7. kyphosisG. ใช้หูฟังฟังเสียงขณะที่ผู้ป่วยพูด
__8. pigeon chestH. ใช้ความรู้สึกสั่นสะเทือนที่ได้ผ่านฝ่ามือ
__9. scoliosisI. เสียงหายใจ
__10. tactile fremitusJ. หลังแอ่น

__11. barrel chestK. เส้นแบ่งกึ่งกลางไหปลาร้า
__12. crepitation soundL. ภาวะบวม
__13. funnel chestM. เสียงวี๊ด มีลักษณะเป็นเสียงต่ำ
__14. midclavicular lineN. การห่อ/ เผยอ ปากขณะที่ผ่อนลมหายใจออก
__15. paradoxical breathingO. เสียงกรอบแกรบ
__16. pleural friction rubP. อกถังเบียร์
__17. pursed lip breathingQ. การหายใจที่มีลักษณะทรวงอกขยายตัวแต่ท้องแฟบลง
__18. rhonchi soundR. เสียงเสียดสีกันระหว่างเยื่อหุ้มปอด
__19. swellingS. อกบุ๋ม
__20. wheezing soundT. เสียงวี๊ด มีลักษณะเป็นเสียงสูง
Students who took this test also took :
การตรวจศีรษะ ใบหน้า ตา หู จมูก
การตรวจระบบหัวใจและไหลเวียน
การตรวจระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ

Answer Key

1.B  2.G  3.I  4.F  5.J  6.C  7.E  8.A  9.D  10.H  

11.P  12.O  13.S  14.K  15.Q  16.R  17.N  18.M  19.L  20.T  

Created with That Quiz — where test making and test taking are made easy for math and other subject areas.