การตรวจระบบทางเดินหายใจ
Contributed by: Yukasem

__1. adventiteous soundA. หลังคด
__2. auditory fremitusB. หลังแอ่น
__3. breath soundC. อกนูนเหมือนอกไก่
__4. deminished breath soundD. ใช้ความรู้สึกสั่นสะเทือนที่ได้ผ่านฝ่ามือ
__5. increased lordosisE. เสียงหายใจเบากว่าปกติ
__6. kyphoscoliosisF. ใช้หูฟังฟังเสียงขณะที่ผู้ป่วยพูด
__7. kyphosisG. เสียงหายใจ
__8. pigeon chestH. หลังคดและหลังโกง
__9. scoliosisI. เสียงหายใจที่ผิดปกติ เกิดจากลมผ่านช่องแคบ
__10. tactile fremitusJ. หลังโกง

__11. barrel chestK. เส้นแบ่งกึ่งกลางไหปลาร้า
__12. crepitation soundL. เสียงวี๊ด มีลักษณะเป็นเสียงสูง
__13. funnel chestM. การห่อ/ เผยอ ปากขณะที่ผ่อนลมหายใจออก
__14. midclavicular lineN. อกถังเบียร์
__15. paradoxical breathingO. การหายใจที่มีลักษณะทรวงอกขยายตัวแต่ท้องแฟบลง
__16. pleural friction rubP. เสียงกรอบแกรบ
__17. pursed lip breathingQ. เสียงเสียดสีกันระหว่างเยื่อหุ้มปอด
__18. rhonchi soundR. เสียงวี๊ด มีลักษณะเป็นเสียงต่ำ
__19. swellingS. อกบุ๋ม
__20. wheezing soundT. ภาวะบวม
Students who took this test also took :
การตรวจศีรษะ ใบหน้า ตา หู จมูก
การตรวจระบบหัวใจและไหลเวียน
การตรวจระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ

Answer Key

1.I  2.F  3.G  4.E  5.B  6.H  7.J  8.C  9.A  10.D  

11.N  12.P  13.S  14.K  15.O  16.Q  17.M  18.R  19.T  20.L  

Created with That Quiz — where test making and test taking are made easy for math and other subject areas.