การตรวจระบบทางเดินหายใจ
Contributed by: Yukasem

__1. adventiteous soundA. เสียงหายใจที่ผิดปกติ เกิดจากลมผ่านช่องแคบ
__2. auditory fremitusB. หลังโกง
__3. breath soundC. อกนูนเหมือนอกไก่
__4. deminished breath soundD. เสียงหายใจเบากว่าปกติ
__5. increased lordosisE. ใช้ความรู้สึกสั่นสะเทือนที่ได้ผ่านฝ่ามือ
__6. kyphoscoliosisF. หลังคดและหลังโกง
__7. kyphosisG. หลังคด
__8. pigeon chestH. หลังแอ่น
__9. scoliosisI. เสียงหายใจ
__10. tactile fremitusJ. ใช้หูฟังฟังเสียงขณะที่ผู้ป่วยพูด

__11. barrel chestK. เสียงเสียดสีกันระหว่างเยื่อหุ้มปอด
__12. crepitation soundL. อกถังเบียร์
__13. funnel chestM. เสียงวี๊ด มีลักษณะเป็นเสียงต่ำ
__14. midclavicular lineN. ภาวะบวม
__15. paradoxical breathingO. เสียงกรอบแกรบ
__16. pleural friction rubP. อกบุ๋ม
__17. pursed lip breathingQ. การห่อ/ เผยอ ปากขณะที่ผ่อนลมหายใจออก
__18. rhonchi soundR. เส้นแบ่งกึ่งกลางไหปลาร้า
__19. swellingS. การหายใจที่มีลักษณะทรวงอกขยายตัวแต่ท้องแฟบลง
__20. wheezing soundT. เสียงวี๊ด มีลักษณะเป็นเสียงสูง
Students who took this test also took :

Answer Key

1.A  2.J  3.I  4.D  5.H  6.F  7.B  8.C  9.G  10.E 

11.L  12.O  13.P  14.R  15.S  16.K  17.Q  18.M  19.N  20.T 

Created with That Quiz — where test making and test taking are made easy for math and other subject areas.