การตรวจระบบทางเดินหายใจ
Contributed by: Yukasem

__1. adventiteous soundA. หลังแอ่น
__2. auditory fremitusB. ใช้หูฟังฟังเสียงขณะที่ผู้ป่วยพูด
__3. breath soundC. หลังโกง
__4. deminished breath soundD. หลังคด
__5. increased lordosisE. เสียงหายใจเบากว่าปกติ
__6. kyphoscoliosisF. หลังคดและหลังโกง
__7. kyphosisG. ใช้ความรู้สึกสั่นสะเทือนที่ได้ผ่านฝ่ามือ
__8. pigeon chestH. เสียงหายใจ
__9. scoliosisI. อกนูนเหมือนอกไก่
__10. tactile fremitusJ. เสียงหายใจที่ผิดปกติ เกิดจากลมผ่านช่องแคบ

__11. barrel chestK. เสียงวี๊ด มีลักษณะเป็นเสียงต่ำ
__12. crepitation soundL. เสียงวี๊ด มีลักษณะเป็นเสียงสูง
__13. funnel chestM. เส้นแบ่งกึ่งกลางไหปลาร้า
__14. midclavicular lineN. ภาวะบวม
__15. paradoxical breathingO. การหายใจที่มีลักษณะทรวงอกขยายตัวแต่ท้องแฟบลง
__16. pleural friction rubP. เสียงกรอบแกรบ
__17. pursed lip breathingQ. อกบุ๋ม
__18. rhonchi soundR. เสียงเสียดสีกันระหว่างเยื่อหุ้มปอด
__19. swellingS. การห่อ/ เผยอ ปากขณะที่ผ่อนลมหายใจออก
__20. wheezing soundT. อกถังเบียร์
Students who took this test also took :

Answer Key

1.J  2.B  3.H  4.E  5.A  6.F  7.C  8.I  9.D  10.G 

11.T  12.P  13.Q  14.M  15.O  16.R  17.S  18.K  19.N  20.L 

Created with That Quiz — where test making and test taking are made easy for math and other subject areas.