การตรวจระบบทางเดินหายใจ
Contributed by: Yukasem

__1. adventiteous soundA. เสียงหายใจที่ผิดปกติ เกิดจากลมผ่านช่องแคบ
__2. auditory fremitusB. หลังแอ่น
__3. breath soundC. เสียงหายใจ
__4. deminished breath soundD. เสียงหายใจเบากว่าปกติ
__5. increased lordosisE. หลังคดและหลังโกง
__6. kyphoscoliosisF. หลังโกง
__7. kyphosisG. หลังคด
__8. pigeon chestH. ใช้ความรู้สึกสั่นสะเทือนที่ได้ผ่านฝ่ามือ
__9. scoliosisI. ใช้หูฟังฟังเสียงขณะที่ผู้ป่วยพูด
__10. tactile fremitusJ. อกนูนเหมือนอกไก่

__11. barrel chestK. การหายใจที่มีลักษณะทรวงอกขยายตัวแต่ท้องแฟบลง
__12. crepitation soundL. ภาวะบวม
__13. funnel chestM. เสียงเสียดสีกันระหว่างเยื่อหุ้มปอด
__14. midclavicular lineN. เส้นแบ่งกึ่งกลางไหปลาร้า
__15. paradoxical breathingO. เสียงวี๊ด มีลักษณะเป็นเสียงต่ำ
__16. pleural friction rubP. เสียงกรอบแกรบ
__17. pursed lip breathingQ. การห่อ/ เผยอ ปากขณะที่ผ่อนลมหายใจออก
__18. rhonchi soundR. อกบุ๋ม
__19. swellingS. อกถังเบียร์
__20. wheezing soundT. เสียงวี๊ด มีลักษณะเป็นเสียงสูง
Students who took this test also took :
การตรวจศีรษะ ใบหน้า ตา หู จมูก
การตรวจระบบหัวใจและไหลเวียน
การตรวจระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ

Answer Key

1.A  2.I  3.C  4.D  5.B  6.E  7.F  8.J  9.G  10.H  

11.S  12.P  13.R  14.N  15.K  16.M  17.Q  18.O  19.L  20.T  

Created with That Quiz — where test making and test taking are made easy for math and other subject areas.