การตรวจระบบทางเดินหายใจ
Contributed by: Yukasem

__1. adventiteous soundA. เสียงหายใจที่ผิดปกติ เกิดจากลมผ่านช่องแคบ
__2. auditory fremitusB. อกนูนเหมือนอกไก่
__3. breath soundC. หลังโกง
__4. deminished breath soundD. หลังคดและหลังโกง
__5. increased lordosisE. เสียงหายใจเบากว่าปกติ
__6. kyphoscoliosisF. หลังแอ่น
__7. kyphosisG. หลังคด
__8. pigeon chestH. ใช้หูฟังฟังเสียงขณะที่ผู้ป่วยพูด
__9. scoliosisI. เสียงหายใจ
__10. tactile fremitusJ. ใช้ความรู้สึกสั่นสะเทือนที่ได้ผ่านฝ่ามือ

__11. barrel chestK. เสียงวี๊ด มีลักษณะเป็นเสียงสูง
__12. crepitation soundL. ภาวะบวม
__13. funnel chestM. เสียงวี๊ด มีลักษณะเป็นเสียงต่ำ
__14. midclavicular lineN. เส้นแบ่งกึ่งกลางไหปลาร้า
__15. paradoxical breathingO. เสียงกรอบแกรบ
__16. pleural friction rubP. การห่อ/ เผยอ ปากขณะที่ผ่อนลมหายใจออก
__17. pursed lip breathingQ. เสียงเสียดสีกันระหว่างเยื่อหุ้มปอด
__18. rhonchi soundR. อกถังเบียร์
__19. swellingS. การหายใจที่มีลักษณะทรวงอกขยายตัวแต่ท้องแฟบลง
__20. wheezing soundT. อกบุ๋ม
Students who took this test also took :
การตรวจศีรษะ ใบหน้า ตา หู จมูก
การตรวจระบบหัวใจและไหลเวียน
การตรวจระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ

Answer Key

1.A  2.H  3.I  4.E  5.F  6.D  7.C  8.B  9.G  10.J  

11.R  12.O  13.T  14.N  15.S  16.Q  17.P  18.M  19.L  20.K  

Created with That Quiz — where test making and test taking are made easy for math and other subject areas.