การตรวจระบบทางเดินหายใจ
Contributed by: Yukasem

__1. adventiteous soundA. เสียงหายใจที่ผิดปกติ เกิดจากลมผ่านช่องแคบ
__2. auditory fremitusB. หลังคด
__3. breath soundC. เสียงหายใจ
__4. deminished breath soundD. ใช้ความรู้สึกสั่นสะเทือนที่ได้ผ่านฝ่ามือ
__5. increased lordosisE. ใช้หูฟังฟังเสียงขณะที่ผู้ป่วยพูด
__6. kyphoscoliosisF. หลังแอ่น
__7. kyphosisG. เสียงหายใจเบากว่าปกติ
__8. pigeon chestH. หลังโกง
__9. scoliosisI. อกนูนเหมือนอกไก่
__10. tactile fremitusJ. หลังคดและหลังโกง

__11. barrel chestK. การห่อ/ เผยอ ปากขณะที่ผ่อนลมหายใจออก
__12. crepitation soundL. เส้นแบ่งกึ่งกลางไหปลาร้า
__13. funnel chestM. เสียงวี๊ด มีลักษณะเป็นเสียงต่ำ
__14. midclavicular lineN. เสียงกรอบแกรบ
__15. paradoxical breathingO. อกถังเบียร์
__16. pleural friction rubP. ภาวะบวม
__17. pursed lip breathingQ. เสียงวี๊ด มีลักษณะเป็นเสียงสูง
__18. rhonchi soundR. อกบุ๋ม
__19. swellingS. การหายใจที่มีลักษณะทรวงอกขยายตัวแต่ท้องแฟบลง
__20. wheezing soundT. เสียงเสียดสีกันระหว่างเยื่อหุ้มปอด
Students who took this test also took :
การตรวจศีรษะ ใบหน้า ตา หู จมูก
การตรวจระบบหัวใจและไหลเวียน
การตรวจระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ

Answer Key

1.A  2.E  3.C  4.G  5.F  6.J  7.H  8.I  9.B  10.D  

11.O  12.N  13.R  14.L  15.S  16.T  17.K  18.M  19.P  20.Q  

Created with That Quiz — where test making and test taking are made easy for math and other subject areas.