การตรวจระบบทางเดินหายใจ
Contributed by: Yukasem

__1. adventiteous soundA. เสียงหายใจที่ผิดปกติ เกิดจากลมผ่านช่องแคบ
__2. auditory fremitusB. หลังคด
__3. breath soundC. ใช้หูฟังฟังเสียงขณะที่ผู้ป่วยพูด
__4. deminished breath soundD. อกนูนเหมือนอกไก่
__5. increased lordosisE. หลังโกง
__6. kyphoscoliosisF. หลังแอ่น
__7. kyphosisG. เสียงหายใจเบากว่าปกติ
__8. pigeon chestH. เสียงหายใจ
__9. scoliosisI. หลังคดและหลังโกง
__10. tactile fremitusJ. ใช้ความรู้สึกสั่นสะเทือนที่ได้ผ่านฝ่ามือ

__11. barrel chestK. ภาวะบวม
__12. crepitation soundL. เสียงเสียดสีกันระหว่างเยื่อหุ้มปอด
__13. funnel chestM. การหายใจที่มีลักษณะทรวงอกขยายตัวแต่ท้องแฟบลง
__14. midclavicular lineN. การห่อ/ เผยอ ปากขณะที่ผ่อนลมหายใจออก
__15. paradoxical breathingO. อกถังเบียร์
__16. pleural friction rubP. เสียงวี๊ด มีลักษณะเป็นเสียงต่ำ
__17. pursed lip breathingQ. เสียงกรอบแกรบ
__18. rhonchi soundR. เสียงวี๊ด มีลักษณะเป็นเสียงสูง
__19. swellingS. เส้นแบ่งกึ่งกลางไหปลาร้า
__20. wheezing soundT. อกบุ๋ม
Students who took this test also took :
การตรวจศีรษะ ใบหน้า ตา หู จมูก
การตรวจระบบหัวใจและไหลเวียน
การตรวจระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ

Answer Key

1.A  2.C  3.H  4.G  5.F  6.I  7.E  8.D  9.B  10.J  

11.O  12.Q  13.T  14.S  15.M  16.L  17.N  18.P  19.K  20.R  

Created with That Quiz — where test making and test taking are made easy for math and other subject areas.