Longitud
Equacions i factors de 2n grau
Alumne/a

Completar
Cert
Fals
Temps
matemàtiques