Longitud
Triangle de Pitàgores
Alumne/a

Completar
Cert
Fals
Temps
matemàtiques