Longitud
Fer els gràfics ⟨⟩
Alumne/a

Completar
Cert
Fals
Temps
matemàtiques