Longitud
Exponents - Arrels
Alumne/a

Completar
Cert
Fals
Temps
matemàtiques