Longitud
Determinants. Matriu invera
Alumne/a

Completar
Cert
Fals
Temps
matemàtiques