Longitud
Problemes de Pitàgores i semblança
Alumne/a

Completar
Cert
Fals
Temps
matemàtiques