Longitud
Estudi d'una funció a partir de la gràfica
Alumne/a

Completar
Cert
Fals
Temps
matemàtiques