Longitud
Equacions 4t ESO
Alumne/a

Completar
Cert
Fals
Temps
matemàtiques