Longitud
Semblança + Tales
Alumne/a

Completar
Cert
Fals
Temps
matemàtiques