Longitud
Temps
Propietats de les potències
Alumne/a

Completar
Cert
Fals
Temps
matemàtiques