Longitud
ENTERS.1(+-*:)
Alumne/a

Completar
Cert
Fals
Temps
matemàtiques