Longitud
Trobar la fracció generatriu
Alumne/a

Completar
Cert
Fals
Temps
matemàtiques