Longitud
Propietat de la divisió exacta
Alumne/a

Completar
Cert
Fals
Temps
matemàtiques