Antònims 01
 • 1. brut
A) ample
B) gran
C) net
D) fer
 • 2. menut
A) gran
B) net
C) alt
D) fred
 • 3. estret
A) ample
B) modern
C) fred
D) net
 • 4. baix
A) alt
B) gran
C) ample
D) net
 • 5. calor
A) gran
B) modern
C) fred
D) fer
 • 6. desfer
A) ordre
B) fer
C) ample
D) anar
 • 7. antic
A) anar
B) modern
C) alt
D) avorrit
 • 8. entrada
A) modern
B) ordre
C) alt
D) eixida
 • 9. divertit
A) anar
B) clar
C) fred
D) avorrit
 • 10. desordre
A) fer
B) eixida
C) ordre
D) humit
 • 11. bonica
A) eixida
B) gran
C) lletja
D) avorrit
 • 12. tornar
A) soltar
B) llevar
C) clar
D) anar
 • 13. obscur
A) fred
B) clar
C) llevar
D) avorrit
 • 14. donar
A) llevar
B) bo
C) lletja
D) anar
 • 15. sec
A) bé
B) lletja
C) modern
D) humit
 • 16. roí
A) bé
B) bo
C) eixida
D) avorrit
 • 17. mal
A) bo
B) fer
C) ordre
D) bé
 • 18. tranquil
A) clar
B) alt
C) inquiet
D) modern
 • 19. negre
A) avorrit
B) eixida
C) fer
D) blanc
 • 20. ple
A) anar
B) buit
C) eixida
D) ordre
Altres proves d'interés :

Prova creada amb That Quiz — el lloc per crear proves matemàtiques i d'altres matèries.