Antònims 01
 • 1. brut
A) net
B) ample
C) fer
D) gran
 • 2. menut
A) net
B) fred
C) alt
D) gran
 • 3. estret
A) fred
B) modern
C) net
D) ample
 • 4. baix
A) net
B) gran
C) alt
D) ample
 • 5. calor
A) fer
B) modern
C) gran
D) fred
 • 6. desfer
A) fer
B) anar
C) ordre
D) ample
 • 7. antic
A) alt
B) avorrit
C) anar
D) modern
 • 8. entrada
A) eixida
B) ordre
C) alt
D) modern
 • 9. divertit
A) anar
B) clar
C) avorrit
D) fred
 • 10. desordre
A) fer
B) ordre
C) eixida
D) humit
 • 11. bonica
A) lletja
B) eixida
C) avorrit
D) gran
 • 12. tornar
A) llevar
B) anar
C) clar
D) soltar
 • 13. obscur
A) llevar
B) fred
C) clar
D) avorrit
 • 14. donar
A) llevar
B) anar
C) bo
D) lletja
 • 15. sec
A) bé
B) humit
C) lletja
D) modern
 • 16. roí
A) avorrit
B) bo
C) bé
D) eixida
 • 17. mal
A) bé
B) bo
C) fer
D) ordre
 • 18. tranquil
A) inquiet
B) modern
C) clar
D) alt
 • 19. negre
A) eixida
B) blanc
C) avorrit
D) fer
 • 20. ple
A) eixida
B) buit
C) anar
D) ordre
Prova creada amb That Quiz — el lloc per crear proves matemàtiques i d'altres matèries.