Prova Mates Equacions curta
PROVA DE MATEMÀTIQUES 3r ESO

ÀLGEBRA:
EQUACIONS 1r-2n i problemes
3x = -4x + 10 + 2x
x=
-3x + 7 + 4x = x + 7
x=
- x + 0 = -4x -4 + 2x
x=
-4x + 6 + 6x = 7x + 1
x=
6x -8 = x + 8 + x
x=
-3x -3 = -2x -12 -4x
x=
-5x + 2 + 6x = 6x -3
x=
x=
-4x -3 - x = 5x -13
x=
5x -1 + 6x = 2x -10
x=
4x -6 = 4x + 12 -3x
x=
-2x + 15 = 6x + 1 + 6x
x=
x + 5 -3x = 6x -3
x=
3x -6 = 2x + 9 -4x
x=
4x + 6 + x = 4x + 8
x=
-3x + 6 = -4x + 6 + x
x=
-2x -2 = -3x + 10 + 7x
x=
7x + 10 + 5x = x -12
x=
-4x -15 + 3x = 3x -3
x=
-3x + 9 + x = 2x -3
x=
x=
x -11 = 7x -2 + 3x
x=
3x + 9 = -4x -1 -3x
x=
-5x -10 = 4x + 10 + x
x=
3x -8 -4x = -4x + 4
x=
-3 = (- x -5) + 3
x=
2 = 4 - (7x -5)
x=
- (- x + 2) -2 = -5
x=
6 = -4 - (-4x + 6)
x=
- (-4x + 3) + 1 = -10
x=
- (-2x + 4) + 4 = 4
x=
-11 = -1 + (6x + 2)
x=
6 - (-4x -5) = -5
x=
15 = (-5x -5) -5
x=
12 = 5 + (-3x -2)
x=
-12 = -2 - (-3x + 1)
x=
-1 = - (2x + 1) + 4
x=
9 = 2 - (-4x + 1)
x=
- (2x -4) + 1 = 9
x=
11 = (-2x + 2) + 5
x=

-9 = -1 - (-3x -1)
x=
-1 - (3x -1) = 9
x=
-15 = -2 - (6x + 1)
x=
- (4x + 3) + 7 = 0
x=
-1 + (6x + 6) = -13
x=
15 = - (-6x + 2) + 5
x=
-2 + (8x + 5) = -13
x=
7 - (4x -4) = 7
x=
-8 = -5 - (- x + 2)
x=
-6 = 3 - (4x + 5)
x=
Altres proves d'interés :

Prova creada amb That Quiz — on la pràctica de les matemàtiques és fàcil.