La Reproducció Humana
Prova creada amb That Quiz — on la pràctica de les matemàtiques és fàcil.