sistemes d'equacions2
Una persona té 20 monedes, algunes de 0,50 € i altres
de 2 €. En total té 14,50 €.  Quantes monedes té de cada
classe?
monedes de 2 € y:
monedes de 0,50 x:
total monedes
total euros
=
=
2a pesada
1a pesada
Es tenen bolles de dos colors amb diferent pes:
tres bolles blaves sis vermelles pesen 201 gr.
cinc bolles blaves i 2 vermelles pesen 135 gr
pes b. vermella y:
pes b. blava x:
=
=
1r dia
2n dia
Preu de venda x=
En un xiringuito es venen refrescs a preu únic. cada
dia el propietari compra per per vendre. Un dia ha
venut 97 i a comprat 78 amb un benefici de
169,49 €. Un altre dia ha comprat 120 hi ha venut
70 i ha guanyat 80,9 €.  Quin es el preu de compra i
de venda de cada refresc?
Preu de compra y=
=
=
Un fabricant ha envasat 1640 kg de tomatiga en un total
de 520 pots, uns de 2 kg i altres de 3,5 kg.  Quants
pots hi ha de cada classe?
total pots
total kilos
pots de 2 kg x:
pots de 3,y kg y:
=
=
Amb oli a 2,20 €/l i oli de 3 €/ es vol preparar 200 l
d'oli a un preu de 2,40 €/l.  Quina quantitat de cada
oli s'ha hagut de mesclar?
oli a 2,20 €/l x:
oli a 3 €/l y:
200 l d'oli a 2,40 €/l valen
total litros:
total € :
=
=
euros
Altres proves d'interés :

Prova creada amb That Quiz — el lloc on es poden crear i avaluar proves matemàtiques i d'altres matèries.