Prop. directa i inversa II
145 · 8 = 20 · x
x = 
36
8
x =
=
x
2
15 · x = 30 · 2
x = 
18
x
x =
=
2
7
84 · 4 = x · 7
x = 
48
x
x =
=
18
24
x · 35 = 145 · 7
x = 
6'5
7
x =
=
14
x
114 · 8 = 38· x
x = 
30
39
x =
=
13
x
138 · 7 = x · 23
x = 
x
9
x =
=
25
15
x · 44 = 16 · 11
x = 
58
x
x =
=
29
5
465 · 4 = 31· x
x = 
63
42
x =
=
33
x
95 · x = 19· 55
x = 
31
7
x =
=
203
x
2 · 296 = x · 37
x = 
73
x
x =
=
27
9
Altres proves d'interés :

Prova creada amb That Quiz — el lloc on es poden crear i avaluar proves matemàtiques i d'altres matèries.