Control mesures capacitat
 • 1. 250 ml són...
A) Un quart de litre
B) Mig litre
C) Un terç de litre
 • 2. 500 ml són...
A) Un terç de litre
B) Un quart de litre
C) Mig litre
 • 3. Mig litre són ...
A) 250 ml
B) 500 ml
C) 750 ml
 • 4. Amb 1 litre de suc, quants gots de 250 ml puc emplenar?
A) 5 gots
B) 4 gots
C) 3 gots
 • 5. Amb 1 litre de suc, quants gots de 200 ml puc emplenar?
A) 6 gots
B) 5 gots
C) 4 gots
 • 6. 3/4 de litre són ...
A) 250 ml
B) 750 ml
C) 500 ml
 • 7. 1/4 de litre són ...
A) 250 ml
B) 500 ml
C) 750 ml
 • 8. Quants quarts de litre hi ha en 6 brics de 250 ml?
A) 4 quarts de litre
B) 6 quarts de litre
C) 9 quarts de litre
 • 9. Quants litres hi ha en 10 quarts de litre?
A) 2 litres i mig
B) 2 litres i tres quarts
C) 2 litres
 • 10. 1 litre són...
A) 1/2 litre més 1/4 de litre
B) 4 quarts de litre
C) 2/3 de litre
 • 11. Quants litres hi ha en 16 quarts de litre?
A) 3 litres
B) 3 litres i mig
C) 4 litres
 • 12. 750 ml són...
A) 17$ de litre més 1/4 de litre
B) 1/2 litre més 1/4 de litre
C) 1/2 litre més 1/3 de litre
 • 13. Amb 3 litres de suc, quants gots de 250 ml puc emplenar?
A) 8 gots
B) 12 gots
C) 10 gots
 • 14. Quants quarts de litre hi ha en 7 brics de 250 ml?
A) 7 quarts de litre
B) 6 quarts de litre
C) 4 quarts de litre
 • 15. Amb 2 litres de suc, quants gots de 200 ml puc emplenar?
A) 8 gots
B) 10 gots
C) 12 gots
Altres proves d'interés :

Prova creada amb That Quiz — on la pràctica de les matemàtiques és fàcil.