Angles: Tipus i classificació 21-22
 • 1. L'angle complementari de 2º és un angle de...
A) 358º
B) 178º
C) 102º
D) No m'enredes! No hi ha complementari!
E) 88º
 • 2. L'angle suplementari de 45º és un angle de...
A) No hi ha suplementari! Jordi, ens vols enredar!
B) 145º
C) 135º
D) 50º
E) 45º
 • 3. L'angle de 150º és el complementari d'un de...
A) Jordi... no hi ha complementari
B) -60º
C) 120º
D) 210º
E) 30º
 • 4. L'angle de 70º és el suplementari d'un de...
A) 20º
B) 110º
C) 30º
D) 360º
E) 180º
 • 5. L'angle corresponent de 160º és un angle de...
A) 200º
B) No hi ha corresponent Jordi! No cola!
C) 200º
D) -70º
E) 20º
 • 6. L'angle de 100º és el corresponent d'un angle de...
A) -10º
B) 270º
C) No hi ha corresponent Jordi! Es passa de 180º!
D) 260º
E) 80º
 • 7. Els angles de 20º i 70º són...
A) Paral·lels
B) Suplementaris
C) Complementaris
D) Corresponents
E) Perpendiculars
 • 8. Els angles de 30º i 150º són...
A) Complementaris
B) Corresponents
C) Perpendiculars
D) No tenen cap relació!
E) Suplementaris
 • 9. Els angles de 200º i 50º són...
A) Suplementaris
B) Corresponents
C) Perpendiculars
D) Complementaris
E) No tenen cap relació
 • 10. Quin o quins d'aquests dos angles té suplementari?
A) 136º
B) 47º
C) 183º
D) Cap dels dos
E) Els dos
 • 11. Quin o quins d'aquests dos angles té corresponent?
A) 47º
B) Els dos
C) 183º
D) 136º
E) Cap dels dos
 • 12. Quin d'aquests angles és cóncau?
A) Lila
B) Verd
C) Blau clar
D) Marró
E) Blau fort
 • 13. Quin d'aquests angles és recte?
A) Marró
B) Blau fort
C) Lila
D) Blau clar
E) Verd
 • 14. Quin d'aquests angles és pla?
A) Blau fort
B) Marró
C) Verd
D) Blau clar
E) Lila
 • 15. Quant val la suma dels angles blau clar i verd?
A) Un angle pla
B) Un angle agut
C) 270º
D) 180º
E) 360º
 • 16. Quin és l'angle de 270º?
A) Verd
B) Blau clar
C) Lila
D) Marró
E) Blau fort
 • 17. Quin angle convex hi ha entre les agulles (h i min) del rellotge?
A) 40º
B) 240º
C) 120º
D) 200º
E) 20º
 • 18. Quin angle convex hi ha entre les agulles (h i min) del rellotge?
A) 210º
B) 220º
C) 200º
D) 120º
E) 240º
 • 19. Suposant que l'agulla de les hores no es mou, quin angle convex hi haurà entre les agulles (h i min) quan passi un quart d'hora?
A) 160º
B) 210º
C) 120º
D) 170º
E) 150º
 • 20. Quin angle còncau hi ha entre les agulles (h i min) quan són les tres en punt?
A) 60º
B) 340º
C) 270º
D) 90º
E) 320º
Prova creada amb That Quiz — on la pràctica de les matemàtiques és fàcil.