Llistat s, ss, c i ç
 • 1. Planta d’hort de la família de les compostes, de fulles grosses i blanes.
 • 2. Més que bo
 • 3. Àpat o menjada que es fa al matí.
 • 4. Vas, ordinàriament rodó, de terrissa o de metall, més ample que alt, que serveix principalment per a guisar-hi.
 • 5. Voler. Ésser atret (envers una persona o una cosa) fins al punt de voler-la posseir o atènyer.
 • 6. Truita a la ...
 • 7. Guanyar.
 • 8. 16
 • 9. 0
 • 10. Gasolina.
 • 11. Objecte que transmet una informació, generalment per un sistema codificat, relativa a prohibicions, obligacions o consells adreçats a les persones que circulen per vies públiques.
 • 12. Nus que es fa amb una cinta, una veta, un cordó, etc., com a adorn.
 • 13. Porció d’espai qualsevol. Àrea.
 • 14. Cercar i atrapar (animals en llibertat, pokémons) per tal de capturar-los o matar-los.
 • 15. Unir en matrimoni.
 • 16. Ficar.
 • 17. L’anar i venir de les persones, vehicles, etc., per la via pública.
 • 18. Fer anar cap al fons.
 • 19. Mamífer insectívor amb pèl de punxes.
 • 20. Fruits del cirerer
 • 21. Cara exterior d’un edifici on hi ha la porta principal.
 • 22. No agressiu, no violent.
 • 23. EN PLURAL: Espai públic rectangular, trapezial, quadrat o circular, sense edificar, situat a l’interior d’una població.
 • 24. Aparell per imprimir.
 • 25. Arbre de la família de les fagàcies de fulles sempre verdes,
 • 26. Antiga arma ofensiva que consisteix en un pal llarg de fusta que té a la punta un tros de ferro punxegut i tallant.
 • 27. Construcció d’una certa grandària destinada a habitació o altres usos.
 • 28. Estany petit.
 • 29. Trencaclosques.
 • 30. Lloc inhabitat.
Altres proves d'interés :

Prova creada amb That Quiz — el lloc per crear proves matemàtiques i d'altres matèries.