5è Cat T10 x / ix
 • 1. divide__
A) x
B) ix
 • 2. bru__a
A) x
B) ix
 • 3. dibu__
A) x
B) ix
 • 4. __uclar
A) x
B) ix
 • 5. cli__é
A) ix
B) x
 • 6. mate__
A) x
B) ix
 • 7. disbau__a
A) x
B) ix
 • 8. bi__est
A) x
B) ix
 • 9. cone__
A) ix
B) x
 • 10. __icot
A) x
B) ix
 • 11. repete__
A) ix
B) x
 • 12. que__al
A) x
B) ix
 • 13. gan____ut
A) ix
B) x
 • 14. fere____
A) x
B) ix
 • 15. rende____en
A) x
B) ix
 • 16. a_____eca
A) x
B) ix
 • 17. ___erinola
A) ix
B) x
 • 18. re____a
A) x
B) ix
Altres proves d'interés :

Prova creada amb That Quiz — on es fan proves de matemàtiques i altres matèries.