ZZ t03 e1 cn atmosfera A02
Observa els gràfics
Ordena-los de major a menor quantitat
N2
?
Gasos que componen l'aire...
>
02
?
>
Ar
?
>
CO2
?
>
O3
?
OBserva:
-100ºC
?
-55ºC
?
+17ºC
?
Variacions de les temperatures al llarg de l'atmosfera
La Troposfera
?
La Estratosfera
?
La Mesosfera
?
Capa
La Ionosfera
?
de -100ºC a -20ºC
?
de 17ºC a -100ºC
?
de -55ºC a 17ºC
?
de 15ºC a -55ºC
?
Temperatura
sín
?
fo
?
to
?
te
?
La
?
si
?

3. Quin gas de l’aire deu la seva presència a 

l’activitat fotosintètica? 

I quin altre gas escasseja precisament per la mateixa raó?

éssers vius. 
que deu la seva presència
a l’activitat 
El diòxid de carboni, 
?
L’oxigen 
?
escasseja per la mateixa raó.
és el gas de 
fotosintètica 
?
(
plantes
?
per altra banda, 
)
l’atmosfera 
?
d’alguns 
Observa: semblances entre Venus, Terra i Mart

4. Venus, la Terra i Mart tenen una proporció de gas 

argó molt similar a les seves atmosferes.

Quin significat té aquesta dada?

El fet que 
tenguin una proporció pareguda de gas
ens indica que 
?
tenen un origen
?
Gasos nobles
Heli, Neó, Argó, 
Kriptó, Xenó i Radó
Venus,
?
ambdues atmosferes
 volcànic.
?
 la 
Terra i Mart 
 argó 
?
Les isobares
?
pròximes indiquen 
?
vent més fort
?
Les borrasques o baixes pressions solen associar-sea fronts de nuvols i vents més forts.
Els anticiclons o altes pressions s'associen 
al bon temps

5. En quina de les dues situacions meteorològiques 

que figuren al marge dret hi haurà vents més forts?

(1)
(2)
(2)
?
(1)
?
Vents
forts

Vents
Suaus

6. Escriu les pressions que falten en les isòbares i

indica amb fletxes la direcció dels vents.

1020
?
1016
?
1012
?
1008
?
1024
?
Altres proves d'interés :

Prova creada amb That Quiz — on es fan proves de matemàtiques i altres matèries.