Unió Europea (UE) formada per antics membres de la CEE
 • 1. Quan es va constituir oficialment la Unió Europea (UE)?
A) 1973
B) 2001
C) 2010
D) 1993
 • 2. Quin dels següents països no va ser membre fundador de la UE?
A) França
B) Itàlia
C) Alemanya
D) Regne Unit
 • 3. Quina moneda utilitzen la majoria dels països membres de la UE?
A) Dòlar
B) Ien
C) Euro
D) Lliura
 • 4. Quina ciutat és la seu del Parlament Europeu?
A) Brussel·les
B) Londres
C) Estrasburg
D) París
 • 5. Quin és el lema oficial de la Unió Europea?
A) Units en la Diversitat
B) Un per a tots, tots per a un
C) Pau i Prosperitat
D) Força en la Unitat
 • 6. Per què es coneix l'espai Schengen a la UE?
A) Lliure circulació de persones
B) Moneda comuna
C) Acords comercials
D) Aliança militar
 • 7. Quina institució de la UE és responsable de proposar la legislació?
A) Tribunal de Justícia
B) Comissió Europea
C) Consell Europeu
D) Parlament Europeu
 • 8. Qui és considerat el "Pare d'Europa" pel seu paper en la promoció de la integració europea?
A) Helmut Kohl
B) Winston Churchill
C) Jean Monnet
D) Charles de Gaulle
 • 9. Quin tractat va establir la Comunitat Econòmica Europea (CEE) l'any 1957?
A) Tractat de Roma
B) Declaració Schuman
C) Tractat de Lisboa
D) Tractat de Maastricht
 • 10. Quin símbol representa la UE i les seves institucions?
A) Cercle d'estrelles
B) Branca d'olivera
C) Corona
D) Espasa i escut
 • 11. Quina institució de la UE representa els interessos dels governs dels estats membres?
A) Tribunal de Justícia
B) Consell Europeu
C) Comissió Europea
D) Parlament Europeu
 • 12. Quin és l'objectiu principal de la Unió Europea?
A) Crear una única força militar
B) Promoure la pau i la cooperació econòmica
C) Establir un llenguatge comú
D) Estandarditzar les pràctiques culturals
 • 13. Quina institució de la UE és responsable d'interpretar les lleis i els tractats de la UE?
A) Comissió Europea
B) Parlament Europeu
C) Consell Europeu
D) Tribunal de Justícia
 • 14. Quin país es va unir a la UE més recentment a partir del 2021?
A) Estònia
B) Croàcia
C) Romania
D) Bulgària
 • 15. Quin és el terme del procés de retirada de la Unió Europea?
A) Spexit
B) Grexit
C) Brexit
D) Frexit
 • 16. Quina ciutat es coneix com a capital administrativa de la UE?
A) Brussel·les
B) París
C) Madrid
D) Berlín
 • 17. Quin tractat va establir les bases de la unió econòmica i monetària a la UE?
A) Declaració Schuman
B) Tractat de Lisboa
C) Tractat de Maastricht
D) Tractat de Roma
 • 18. Quina institució de la UE està formada per representants elegits pels ciutadans de la UE?
A) Tribunal de Justícia
B) Consell Europeu
C) Comissió Europea
D) Parlament Europeu
 • 19. Quin país va votar en contra de l'adhesió a la UE en un referèndum de 1972?
A) Suïssa
B) Noruega
C) Liechtenstein
D) Islàndia
 • 20. Quina ciutat es coneix com la capital financera de la UE?
A) Zuric
B) Londres
C) Frankfurt
D) Milà
 • 21. Quin és el termini de l'acord que permet la lliure circulació de mercaderies entre els països de la UE?
A) Mercat únic
B) Pacte de Fronteres Obertes
C) Unió Duanera
D) Acord d'eliminació d'aranzels
 • 22. Quin és el nombre total actual de països membres de la Unió Europea?
A) 32
B) 23
C) 27
D) 30
 • 23. Quina ciutat és coneguda com a capital judicial de la UE?
A) Ginebra
B) La Haia
C) Viena
D) Luxemburg
 • 24. Quan es va fundar la Comunitat Econòmica Europea (CEE)?
A) 1957
B) 1973
C) 1945
D) 1991
 • 25. Quina és la capital d'Hongria?
A) Budapest
B) Viena
C) Praga
D) Varsòvia
 • 26. Quin país de la UE és el més gran per superfície terrestre?
A) Alemanya
B) França
C) Espanya
D) Itàlia
 • 27. Quin país de la UE té la població més alta?
A) Itàlia
B) Alemanya
C) Espanya
D) França
 • 28. Quin any van entrar en circulació els bitllets i les monedes en euros?
A) 2010
B) 1999
C) 2005
D) 2002
Prova creada amb That Quiz — el lloc on es poden crear i avaluar proves matemàtiques i d'altres matèries.