Frases fetes
__1. Arrencar-se els cabellsA. Ser tossut, ser una persona que no entra en raó
__2. Cremar-se les cellesB. Estar molt enfadat
__3. Enfilar-se per les paretsC. Donar per perduda alguna cosa
__4. Fer-ne cinc cèntimsD. Explicar breument alguna cosa a algú
__5. Llençar la tovallolaE. Ser un ximple
__6. Posar-hi culleradaF. Intervenir
__7. Posar la mà al focG. Que no es preocupa de res
__8. Ser un panxacontentH. Aplicar-se molt en l'estudi, el treball, etc.
__9. Tenir el cap grosI. Desesperar-se
__10. És un cap verdJ. Manifestar certesa, garantia, seguretat per alguna cosa
Altres proves d'interés :

Prova creada amb That Quiz — el lloc per crear proves matemàtiques i d'altres matèries.