5è Cat T10 Complert
Ortografia
Gramàtica
Expressió escrita
Lèxic
Català 5è
Tema 10
Predicat: nucli i complements
X/ix i ig/tx
El text audiovisual
Les paraules compostes
Amb x 
    -->  a principi de paraula,     -->  després de consonant,     -->  després de i    -->  després del diftong au:                       xerinola, ganxut, guixar, rauxa.
Amb ix 
     -->  després de les vocals a, e, o, u:                   aixecar, aplaudeixen, coixa, uix.
Esc
Escrivim tx enmig i a final de paraula: cotxe, despatx. 
Escrivim ig al final de paraula: bateig, vaig.
Quan una paraula acaba amb -txa la paraula derivada trobem tx: despatx, despatxar.
Quan acaba amb -ig, a la paraula derivada hi podem trobar                             g, j, tg, tj:           mig, mitja; bateig, batejar; vaig, vagi...
El verb és la paraula imprescindible dins del predicat, per això es defineix com el nucli del predicat                   (untaria, sóc). 
Indica   -->l’acció (untaria) que duu a terme el subjecte   -->o el seu estat (sóc).   El verb pot anar acompanyat de paraules que funcionen com a complements   (CV)            i que aporten més informació               (untaria oli a l’armadura).
EL VERB
Escriu el Predicat de cada oració     a les properes pantalles
Escriu el Subjecte de cada oració     a les properes pantalles
Escriu elNucli del Predicat de cada oració     a les properes pantalles
nosaltres
?
la Míriam
?
el fuster
tu
?
Tria una paraula de cada columna, 
uneix-les i fes-ne una oració
estudiem
?
prepares
?
salta
talla
?
macarrons
?
a corda
?
castellà
el llistó
?
amb la serra
?
per dinar
al pati
?
a casa
?
els veïns del replà
?
la meva amiga
?
tu
?
Jo
?
el sospitós
?
Tria dos complements verbals i un subjecte 
                  per a cada verb
descanso
mires
vindrà
va robar
amaguen
a casa
?
una estona
?
la tele
?
el cofre
?
el regal
?
després de dinar
?
amb una pistola
?
al menjador
?
al sofà
?
a l'armari
?
El text audiovisual és un text destinat a formar part d’un enregistrament que inclogui també imatge i socom ara una pel·lícula, un anunci,un programa de televisió, etc.El guió inclou els diàlegs que han de ser pronunciats en l’enregistrament, a més d’indicacions sobre altres elements que l’acompanyaran,com la música, els plans de filmació, la descripció dels espaisels personatges, les accions…En alguns casos, com el de les pel·lícules cinematogràfiques, es pot fer també un guió il·lustrat (storyboard); és a dir, el dibuix específicde cadascun dels plans tal com els veuran els espectadors.
Col·loca cada text al seu lloc:
Múskulus 2:   el retorn
?
«El meu poderha desaparegut, però...»
?
«Molt bé, nensi nenes, ara seieu i obriu el…»
?
Dies de llapis   i gomes
?
Un estiu a pagès
?
«El que no m’agradava d’anar a la masia dels oncles…»
?
      Estan formades per dues paraules simples. 
El seu significat pot ser -->suma dels significats de les dues paraules                                       (obrecartes) -->un significat metafòric       (milhomes).
Se separen amb un guionet quan:-->El primer mot acaba en vocal i el segon comença           per consonant r-, so x- (penja-robes).-->Un dels dos mots és un punt cardinal                     (nord-americà).  
PARAULES COMPOSTES
Va agafar l’_______________ i el va penjar al seu lloc.
Engega el ______________.
Vol comprar un ___________amb una terrassa molt gran.
Portar-lo a dinar és terrible, perquè és un ____________.
Aquell ______________viatjava pel Pacífic.
La vista des del ________________ era impressionant.
El ________________va acostar-se al vaixell a la deriva.
guardacostes 
?
portaavions 
?
rentaplats
?
eixugamans
?
sobreàtic 
?
penya-segat
?
llepafils
?
Altres proves d'interés :

Prova creada amb That Quiz — on es fan proves de matemàtiques i altres matèries.