Proves finals 2n cicle MEDI
 • 1. En el procés de nutrició intervé...
A) Digestió, circulació, reproducció i alimentació
B) Digestió, reproducció i alimentació
C) Digestió, circulació, respiració i excreció
D) Digestió, alimentació i respiració
 • 2. A l'aparell digestiu trobam...
A) Boca, estómac, intestí prim i anus
B) Boca, estómac, pulmons i cor
C) Boca, pulmons, ronyons i bufeta
D) Boca, estómac, anus i cor
 • 3. A l'aparell respiratori trobam...
A) Tràquea, bronquis i pulmons
B) Pulmons, ronyons i intestí prim
C) Tràquea, vasos sanguinis i boca
D) Bronquis, bufeta i estómac
 • 4. A l'aparell circulatori trobam...
A) Pulmons i bufeta
B) Cor i vasos sanguinis
C) Cor i pulmons
D) Pulmons i boca
 • 5. A l'aparell excretor trobam...
A) Ronyons i cor
B) ronyons i estómac
C) Ronyons i bufeta
D) Bufeta i pulmons
 • 6. Els òrgans dels sentits son...
A) Vista, oïda, olfacte, boca i tacte
B) Ulls, oïda, olfacte, gust i tacte
C) Vista, oïda, nas, gust i tacte
D) Vista, oïda, olfacte, gust i tacte
 • 7. L'aparell locomotor està format per...
A) Músculs i ossos
B) Músculs i el cervell
C) Ossos i nirvis
D) Músculs i nirvis
 • 8. Quins d'aquests són animals vertebrats?
A) Cavall, serp i gavina
B) Lleó, mosca i moix
C) Peix, cabra i cuc
D) Tots són vertebrats
 • 9. Assenyala l'opció correcta
A) Els insectes tenen vuit potes i dues antenes
B) Els insectes tenen sis potes i dues antenes
C) Els insectes tenen sis potes i sis ales
D) Els insectes tenen sis potes i quatre antenes
 • 10. Què pot causar la destrucció d'un ecosistema?
A) Contaminació i natalitat
B) Deforestació i obessitat
C) Deforestació i mortalitat
D) Contaminació i deforestació
 • 11. Un municipi està format per...
A) Les localitats d'una comarca i un ajuntament
B) Un ajuntament
C) Les localitats d'una comarca
D) Una o diverses localitats governades per un ajuntament
 • 12. Una mancomunitat és...
A) igual que un municipi
B) més petita que un municipi
C) més gran que un municipi
D) més gran que un país
 • 13. Una Comunitat Autònoma està formada per...
A) Diverssos països
B) Diverses mancomunitats
C) Diversos municipis
D) Una o diverses províncies
 • 14. Un emigrant és....
A) Persona que va a viure a un altre país
B) Persona que visita un altre país
C) Persona que compra a un altre país
D) Persona que arriba al teu país per viure
 • 15. Un immigrant és...
A) Persona que compra a un altre país
B) Persona que va a viure a un altre país
C) Persona que arriba al teu país per viure
D) Persona que visita un altre país
 • 16. Natalitat és...
A) la quantitat de gent que mor a un país
B) la quantitat d'emigrants d'un país
C) la quantitat d'immigrants que neixen a un país
D) la quantitat de persones que neixen a un país
 • 17. Què és un nòmada?
A) Persona que va d'un lloc a un altre
B) Persona que viu a un mateix lloc
C) Persona que va de viatge
D) Persona que fa feina al camp
 • 18. Quina d'aquestes civilitzacions és de l'Edat Antiga?
A) Edat Mitjana
B) Homes Primitius
C) Roma
D) Estats Units
 • 19. Quina construcció és típica de l'Edat Mitjana?
A) Castells
B) Gratacels
C) Talaiots
D) Piràmides
 • 20. Quan comença la Història?
A) Amb l'invent del ferrocarril
B) Amb l'invent de la roda
C) Amb l'invent de l'escriptura
D) Amb l'invent del llapis
Altres proves d'interés :

Prova creada amb That Quiz — el lloc on es poden crear i avaluar proves matemàtiques i d'altres matèries.