5è Cat Tema 1 - Formació de noms
__1. amargA. -or
__2. arbreB. -dor
__3. assecarC. -eda
__4. cantarD. -aire
__5. estranyE. -esa
__6. exacteF. -ícia
__7. honestG. -esa
__8. justH. -edat
__9. rarI. -esa
__10. àcidJ. -itud
__11. amenaçarA. -ença
__12. bellugarB. -dor/-dora
__13. confiarC. -dissa
__14. créixerD. -ança
__15. esperarE. -ença
__16. malF. -ança
__17. prometreG. -dor/-dora
__18. regarH. -dissa
__19. trencarI. -ícia
Altres proves d'interés :

Prova creada amb That Quiz — on es fan proves de matemàtiques i altres matèries.