Problemes proporcionalitat
5 kg de taronges costen 3 €,.
Quant costaran 8 kg?

5,2 €
5 €
4,5 €
4,8 €
Per 5 dotzenes d'ous em pagat 15 €. Quant pagarem per 2 dotzenes?
5 €
7 €
4 €
6 €
Si 200 grams de pernil costen 5 €.
Quan costaran 150 grams?
4 €
4,25 €
3,50 €
3,75 €
Per 5 litres d'aigua hem pagat 3,55 €.
Quant pagarem per 7 litres?
4,97 €
4,88 €
5,20 €
5,13 €
Per descarregar una furgoneta, un treballador tarda, 
1 hora i mitja. Quan tardaran tres treballadors?
45 minuts
30 minuts
60 minuts
15 minuts
Una aixeta raja 8 litres en un minut. Quants litres
hauran rajat en 15 minuts?
140 litres
130 litres
120 litres
100 litres
Ingredients
Macarrons
Tomàquet
Carn
Completa la següent taula:
2 persones
120 g
75 g
?
50 g
?
3 persones
112,5 g
?
180 g
?
100 g
?
5 persones
187,5
300 g
?
125
g
g
En una escola hi ha en total 325 alumnes. El 12 % tenen una mascota a casa seva. Quants alumnes tenen mascotes a casa seva?
56 alumnes
28 alumnes.
39 alumnes
43 alumnes
Si 5 kg de patates ens costen 3,75 €.
Quant ens costaran 7,5 kg?
4,64 €
5,62 €
5 €
6,62 €
Si el menú d'un restaurant val 12 € amb IVA inclòs, 
i l'IVA és del 7%, quant val el menú sense IVA?
11,16 €
10,34 €
9,99 €
11 €
Prova creada amb That Quiz — el lloc per crear proves matemàtiques i d'altres matèries.