Sumar i restar polinomis
  • 1. (6x2+x+2) + (2x2+3x+4)
A) 12x2 + 3x + 8
B) 8x2 + 4x + 6
C) 8x2 + 3x + 2
D) 8x2 + 3x + 4
E) 4x2 + 4x + 6
  • 2. (6x2+x+2) - (2x2+3x+4)
A) 4x2 - 2x - 2
B) 4x2 - 2x + 6
C) -4x2 + 4x - 2
D) 8x2 - 4x - 6
E) 4x2 + 2x - 2
  • 3. (3x3+x2+2x+5) + (x3+2x2+x+3)
A) 4x3 + 2x2 + 3x + 8
B) 2x3 + 3x2 + 3x + 8
C) 4x3 + 3x2 - 3x + 8
D) 4x3 + 3x2 + 3x + 8
E) 4x3 + 3x2 + 3x + 5
  • 4. (3x3+x2+2x+5) - (x3+2x2+x+3)
A) 2x3 - x2 + x + 2
B) 2x3 - x2 + 3x + 2
C) -2x3 - x2 + x + 2
D) 2x3 + x2 + x + 2
E) 2x3 - x2 + x + 8
  • 5. (x4+2x2+1) + (3x3+2x2+4)
A) x4 + 3x3 + 2x2 + 5
B) x4 + 3x3 + 4x2 - 3
C) 4x3 + 4x2 + 5
D) x4 + 3x3 + 4x2 + 5
E) 44 + 4x2 + 5
  • 6. (x4+2x2+1) - (3x3+2x2+4)
A) -2x3 - 3
B) x4 - 3x3 + 4x - 3
C) x4 + 3x3 - 3
D) -2x4 - 3
E) x4 - 3x3 - 3
  • 7. (x5-x2-4) + (-x3+x2+4)
A) x5 - x3
B) 0
C) 2x5 + 8
D) x5 + x3
E) 2x3 - 2x2
  • 8. (x5-x2-4) - (-x3+x2+4)
A) x5 + x3 - 8
B) x5 + x3
C) x5 - x3 - 2x2 - 8
D) x5 + x3 - 2x2 - 8
E) -x5 + x3 - 2x2 - 8
  • 9. (-3x4-x3+2x2-8) + (-2x3+x-8)
A) -3x4 - 3x3 - 2x2 + x - 16
B) -3x4 - 3x3 + 2x2 + x
C) -3x4 - 3x3 + 2x2 - x - 16
D) -3x4 - 3x3 + 2x2 + x - 16
E) -3x4 + 3x3 + 2x2 + x - 16
  • 10. (-3x4-x3+2x2-8) - (-2x3+x-8)
A) -3x4 + x3 + 2x2 - x - 16
B) -3x4 + 3x3 + 2x2
C) -3x4 + x3 + 2x2 - 3x
D) -3x4 + x3 + 2x2 - x + 16
E) -3x4 + x3 + 2x2 - x
Altres proves d'interés :

Prova creada amb That Quiz — on la pràctica de les matemàtiques és fàcil.