Sistemes per reducció
 • 1. x + y = 3 2x -y = 0
A) x=1 y=2
B) x= -1 y= -2
C) x=-2 y= 1
D) x= -2 y= -1
E) x=2 y= 2
 • 2. x + y = -3 x - y = 1
A) x=3 y=3
B) x=-1 y=-2
C) x= -1 y=1
D) x=1 y=2
E) x=-2 y= 1
 • 3. x + y = 5 2x +y = 9
A) x=-2 y=1
B) x=4 y=2
C) x=-3 y=-1
D) x=4 y=1
E) x=2 y= 1
 • 4. x - y = -1
  2x - y = 4
A) x=4 y=1
B) x=1 y=2
C) x= 5 y= 6
D) x= -1 y= -2
E) x=2 y= -5
 • 5. 2x + 5y =11 3x - 5y= 4
A) x=-2 y= 1
B) x=-3 y=-1
C) x=1 y=2
D) x=3 y=1
E) x=-2 y= 1
 • 6. x + 2y = 5
  x – y = 2
A) x=1 y=2
B) x=2 y= 1
C) x=-3 y=-1
D) x=3 y=1
E) x=4 y=2
 • 7. 3x +9y = 6
  x + 2y = 1
A) x=-1 y=1
B) x=-2 y= 1
C) x=1 y=2
D) x=4 y=2
E) x= -1 y= -2
 • 8. x + 2 y = 4
  x - 2y = 0
A) x=5 y=3
B) x=4 y=2
C) x=2 y=1
D) x=-1 y= -1
E) x=3 y=3
 • 9. 3x + y = 9
  x - 2y = -4
A) x=1 y=2
B) x=4 y=1
C) x=-2 y= 1
D) x=-3 y=-1
E) x= 2 y= 3
 • 10. x + 5y = 7
  3x + 5y = 1
A) x=2 y= -5
B) x= -3 y= 2
C) x= 2 y= 3
D) x=-3 y=-1
E) x=2 y= 1
Prova creada amb That Quiz — on la pràctica de les matemàtiques és fàcil.