Monomis
 • 1. Grau del monomi: 5x2y
 • 2. Part literal del monomi: 4xy
 • 3. Coeficient del monomi: -2x2y
 • 4. Coeficient del monomi: 4x2y
 • 5. Grau del monomi: -7xy2a5
 • 6. Coeficient del monomi: p3q4
 • 7. Part literal del monomi -3a3b2c
 • 8. Grau del monomi: -3a3b2c
 • 9. Grau monomi: -4
 • 10. Part literal del monomi: -4ab
 • 11. Coeficient del monomi: -4ab
 • 12. Coeficient del monomi: -76ab
 • 13. Part literal del monomi: px4
 • 14. Coeficient del monomi: -px4
 • 15. Grau del monomi: 23ab3c3
 • 16. Calcula el valor numèric de l'expressió algebraica: 3a2 si a=4
 • 17. Calcula el valor numèric de l'expressió algebraica: 2ab-a2+3b si a=-2 i b=1
 • 18. Calcula el valor numèric de l'expressió algebraica: 3abc si a=2, b=3 i c=0
 • 19. Un monomi és
A) cap de les anteriors
B) un conjunt de nombres i lletres lligats per les operacions aritmètiques
C) el número que apareix
D) una expressió algebraica formada pel producte d'un nombre per una o més variables
E) una expressió algebraica qualsevol
 • 20. Calcula: a-7a+4b-5b-a=
 • 21. Al full. Calcula: 3ab4·9a7b9=
 • 22. Calcula:
  -2x2y4+6x2y4
 • 23. Calcula:
  3x2y-(1/2)x2y+(3/5)x2y
 • 24. Calcula:
  -4ab3+a3b-3a3b-2ab3+3ab3
 • 25. Calcula:
  (4y3):(y2)
 • 26. Calcula:
  (18x2yz3):(12x3y4z5)
 • 27. Calcula:
  5y3·(-4)y
 • 28. Calcula:
  (2x4)5
 • 29. Calcula:
  ((3/5)x3y2)3
 • 30. Opcional per pujar nota:

  Substitueix la lletra R pel monomi que falta

  5x4·R=-15x7
 • 31. Com creus que t'ha anat el control?
Prova creada amb That Quiz — on la pràctica de les matemàtiques és fàcil.