Prova Mates Equacions - Problemes · 3r ESO
PROVA DE MATEMÀTIQUES 3r ESO

ÀLGEBRA:
EQUACIONS 1r-2n i problemes
3x = -4x + 10 + 2x
x=
-4x + 6 + 6x = 7x + 1
x=
-3 = (- x -5) + 3
x=
2 = 4 - (7x -5)
x=
Si el quadrat d'un nombre li restam el seu triple
obtenim 550.

Esbrina quin nombre es tracta ...
25
21
26
24
Si el quadrat d'un nombre li restam el seu doble
obtenim 80.

Esbrina quin nombre es tracta ...
25
21
10
24
Nota1) Si tiene dos soluciones, el número más pequeño en x12) Si tiene sólo una solución, sólo rellenas x1 3) Si no tiene solución no rellenas ninguna.
Resuelve la ecuación:
x1 =
x2 - 1 = 0
x2 =
Nota1) Si tiene dos soluciones, el número más pequeño en x12) Si tiene sólo una solución, sólo rellenas x1 3) Si no tiene solución no rellenas ninguna.
Resuelve la ecuación:
x1 =
5x2 - 15x - 50 = 0
x2 =
Nota1) Si tiene dos soluciones, el número más pequeño en x12) Si tiene sólo una solución, sólo rellenas x1 3) Si no tiene solución no rellenas ninguna.
Resuelve la ecuación:
x1 =
x2 + 4x = 0
x2 =
Nota1) Si tiene dos soluciones, el número más pequeño en x12) Si tiene sólo una solución, sólo rellenas x1 3) Si no tiene solución no rellenas ninguna.
Resuelve la ecuación:
x1 =
x2 + 3x + 2 = 0
x2 =
Nota1) Si tiene dos soluciones, el número más pequeño en x12) Si tiene sólo una solución, sólo rellenas x1 3) Si no tiene solución no rellenas ninguna.
Resuelve la ecuación:
x1 =
2x2 + 18x = 44
x2 =
Altres proves d'interés :

Prova creada amb That Quiz — on la pràctica de les matemàtiques és fàcil.