1a prova Operacions amb enters
 • 1. Calcula: (-1)2 · (-1)3=
A) 0
B) -2
C) 1
D) -1
E) 2
 • 2. Calcula: 1 - 2 · (2-6)2=
A) 31
B) 33
C) 16
D) -16
E) -31
 • 3. Resol: -10 -3 · 2=
A) -26
B) -16
C) 4
D) -4
E) 26
 • 4. Resol: (-3)2+4·(-5)=
A) -14
B) -26
C) 11
D) -11
E) -29
 • 5. Resol: (-20) : (-5)=
A) 5
B) 100
C) 4
D) -4
E) 10
 • 6. Resol: 3 · (-4) + (-12) : (+3) =
A) -8
B) -10
C) -16
D) 16
E) 8
 • 7. Resol: (-30) : (-5) - (+14):(-7)=
A) 8
B) -4
C) -8
D) 0
E) +4
 • 8. Calcula: (-10+40-20) : (-5)=
A) -2
B) 6
C) -6
D) 2
E) -4
 • 9. Calcula: -4·(-5-7): 4 - (2-5)=
A) -15
B) 9
C) -9
D) 15
E) -5
 • 10. Calcula: 36:(-4)-5 · (-2) - 42
A) 12
B) -24
C) 15
D) -15
E) 8
 • 11. Calcula: (-9)2:(-3)3+216:4=
A) -19
B) 11
C) 13
D) 19
E) -13
Altres proves d'interés :

Prova creada amb That Quiz — el lloc per crear proves matemàtiques i d'altres matèries.