ZZParelles sobre l'univers Tema01
__1. Asteroide que entra a la terraA. estrella
__2. AtmosferaB. Galàxia
__3. LlunaC. planeta habitat
__4. MercuriD. Sol i els seus planetes...
__5. Ossa majorE. planeta no habitat
__6. Roca orbitant al SolF. satèlit
__7. Sistema SolarG. constel·lació
__8. SolH. asteroide
__9. TerraI. capa de la Terra
__10. Via LàctiaJ. meteorit
__11. JupiterA. 5
__12. La TerraB. 1 (més proper al Sol)
__13. MartC. 2
__14. MercuriD. 6
__15. NeptúE. 3
__16. SaturnF. 7
__17. UràG. 4
__18. VenusH. 8 (més allunyat del Sol)
__19. El nostre sistema planertariA. són agrupacions de milions d’estrelles.
__20. Els cometesB. són figures que semblen formar les estrelles al cel.
__21. els cometes estan formatsC. és la Via Làctia,
__22. Els planetes.D. són els únics astres lluminosos de l'univers amb llum pròpia
__23. Els satèl·litsE. Són astres que giren al voltant d’una estrella.
__24. La LlunaF. s'anomena sistema solar
__25. La nostra galàxiaG. Són astres que giren al voltant d’un planeta.
__26. Les constel·lacionsH. és el nostre planeta
__27. Les estrelles.I. Són astres petits que giren al voltant d’una estrella.
__28. Les galàxiesJ. de gel, pols i gasos.
__29. Asteroides.A. es va formar fa uns 15000 milions d'anys
__30. Cometes.B. fa devers 5 000 milions d’anys
__31. El cometaC. És l’estrella central que dóna nom al sistema i al voltant d
__32. Els cometes tenenD. Són trossos de roca que es troben agrupats i giren al voltan
__33. El sistema solar es trobaE. dins la galàxia anomenada Via Làctia.
__34. El sistema solar es va formarF. Mercuri, Venus, Terra i Mart
__35. El Sol.G. No tenen llum pròpia, sinó que reflecteixen la llum del Sol.
__36. L’universH. un nucli de gel i roca i una coa.
__37. Planetes.I. Són astres, formats per gel i fragments de roques, que es mo
__38. Planetes interiorsJ. Halley és un dels cometes més coneguts.
__39. Els planetes exteriors estanA. És el gir d’un astre sobre ell mateix.
__40. Els planetes exteriors sónB. El recorregut que fa un astre al voltant d'un altre
__41. Mart.C. És el desplaçament d’un astre que gira al voltant d’un altre
__42. Mercuri.D. Júpiter, Saturn, Urà i Neptú, i són els quatre més allunyats
__43. Moviment de rotacióE. És el segon planeta del sistema solar. Té una mida semblant
__44. Moviment de translacióF. Posseeix dos satèl·lits i l’atmosfera està formada de CO2
__45. Terra.G. És el planeta més pròxim al Sol. És més petit que la Terra i
__46. Venus.H. Té atmosfera d'oxígen i una Lluna
__47. ÓrbitaI. formats per gas.
__48. Júpiter.A. Posseeix més de 60 satèl·lits.
__49. Neptú.B. Júpiter.
__50. Saturn.C. té sistema d’anells molt vistós, format per pols i fragments
__51. Té l'eix de rotació horitzontaD. Urà
__52. Urà.E. Té més de 25 satèl·lits petits.
__53. És el cinquè planeta.F. És l’últim dels planetes que formen el sistema solar.
Altres proves d'interés :

Prova creada amb That Quiz — el lloc per crear proves matemàtiques i d'altres matèries.