Quadrat de la resta
(a-b)2=a2-2ab+b2
Quadrat de la resta
ATENCIÓ!
A partir del quadrat de la resta
escriu el seu desenvolupament
Desenvolupa
(x-2)
Omple els buits (amb signes i tot):
(x-3)= x- 2·x·3 + 32 =
 =
Observa l'exemple:
 = x2-6x+9 
2
2
·

2 = 
(2x-4)
(2x-7)= (2x)2-2·2x·7+72 =
 =
Observa l'exemple:
Omple els buits:
 = 4x2-28x+49 
2
2
·

2 = 
(5x-1)
 =
(3x-1)= (3x)2-2·3x·1+12 =
Observa l'exemple:
Omple els buits:
 = 9x2-6x+1 
2
2
·

2 = 
(a-3b)
(x-2y)= x2-2·x·2y+(2y)2 =
 =
Observa l'exemple:
Omple els buits:
 = x2-4xy+4y2 
2
2
·

2
2 = 
(3x-4y)
(2p-5q)= (2p)2-2·2p·5q+(5q)2 =
 =
Omple els buits:
 = 4p2-20pq+25q2 
Observa l'exemple:
2
2
·

2
2 = 
(a2-4)=  (
(x2-5)= (x2)- 2·x2·5 + 52 =
 =
Observa l'exemple:
Omple els buits:
 = x4-10x2+25
)2
·

2 = 
(2 - x2)=
(3-q2)= 32 - 2·3·q+ (q2)2 =
 =
Observa l'exemple:
Omple els buits:
 = 9 - 6 q2+ q4
2 
·

(
)2 =
Ara ho farem a l'inrevés
A partir del desenvolupament
hauràs d'escriure el quadrat
(

(x-y)= x2-2·x·y+y2 =
 =
Observa l'exemple:
 = x2-2xy+y2
Omple els buits:
2
)
a2-2·a·b+b2 =
2
(

(2p-5q)= (2p)2-2·2p·5q+(5q)2 =
 =
 = 4p2-20pq+25q2 
)
Observa l'exemple:
2
Omple els buits:
(3x)- 2·3x·5y + (5y)2  =

2
(

(x - y)= x- 2·x·y + y2 =
Observa l'exemple:
Omple els buits:
)
 = x2-2xy+y2
 = p2-2pq+q2

2
·

2 = 
(

(6x-y)= (6x)2 - 2·6x·y + y2 =
)
Observa l'exemple:
Omple els buits:
 = 36x2-12xy+y2
 =4a2-4ab+b2

2
·

2 = 
I ara, sense exemples!
(3p-2q)
(a-3b)
(5x-1)
(x2-1)2 
2
2
2
2
2
(

(

(

(

)
)
)
)
9p2-24p+16
(2a)2-2·2a·3b+(3b)2 

25x2-10x+1
4 - 4x+ x4
Pep Espígol
Escola Solc
Barcelona
2012
Prova creada amb That Quiz — on es fan proves de matemàtiques i altres matèries.