AA E2 T11 funcions linials
cap d'elles
y=-x-2
y=2x-2
y=x-2

y=-2x-2

y=2x+2
y=-2x+2
y=1/2x+2
y=2
y=1/2x-2
x=2
cap d'elles
y=-x-2
y=2x-2
y=x-2

y=-2x-2

y=2x+2
y=-2x+2
y=1/2x+2
y=2
y=1/2x-2
x=2
cap d'elles
y=-x-2
y=2x-2
y=x-2

y=-2x-2

y=2x+2
y=-2x+2
y=1/2x+2
y=2
y=1/2x-2
x=2
cap d'elles
y=-x-2
y=2x-2
y=x-2

y=-2x-2

y=2x+2
y=-2x+2
y=1/2x+2
y=2
y=1/2x-2
x=2
cap d'elles
y=-x-2
y=2x-2
y=x-2

y=-2x-2

y=2x+2
y=-2x+2
y=1/2x+2
y=2
y=1/2x-2
x=2
cap d'elles
y=-x-2
y=2x-2
y=x-2

y=-2x-2

y=2x+2
y=-2x+2
y=1/2x+2
y=2
y=1/2x-2
x=2
cap d'elles
y=-x-2
y=2x-2
y=x-2

y=-2x-2

y=2x+2
y=-2x+2
y=1/2x+2
y=2
y=1/2x-2
x=2
cap d'elles
y=-x-2
y=2x-2
y=x-2

y=-2x-2

y=2x+2
y=-2x+2
y=1/2x+2
y=2
y=1/2x-2
x=2
cap d'elles
y=-x-2
y=2x-2
y=x-2

y=-2x-2

y=2x+2
y=-2x+2
y=1/2x+2
y=2
y=1/2x-2
x=2
cap d'elles
y=-x-2
y=2x-2
y=x-2

y=-2x-2

y=2x+2
y=-2x+2
y=1/2x+2
y=2
y=-1/2x-2
x=2
cap d'elles
y=-x-2
y=2x-2
y=x-2

y=-2x-2

y=2x+2
y=-2x+2
y=1/2x+2
y=2
y=1/2x-2
x=2
cap d'elles
y=-x-2
y=2x-2
y=x-2

y=-2x-2

y=2x+2
y=-2x+2
y=1/2x+2
y=2
y=1/2x-2
x=2
Altres proves d'interés :

Prova creada amb That Quiz — el lloc per crear proves matemàtiques i d'altres matèries.