Exercicis d'estadística
Quins dies ha plogut més? El
Quants dies ha plogut?
Quin dia no ha plogut?
0,4 l/m2

Dl

Aquestes són les precipitacions que s'han recollit alpluviòmetre de l'institut la setmana del 12 al 18de maig.
5,8 l/m2

Dt

25,8 l/m2

Dc

El
33 l/m2
Dj
dies
48 l/m2
Dv
48 l/m2
i el
Ds
0 l/m2
Dg
0,4 l/m2
Quina és la mitjana aritmètica de les precipitacions de
tota la setmana?

Dl

Dels dies que ha plogut, quin és el que ha registrat
menys precipitació?
5,8 l/m2

Dt

25,8 l/m2
El

Dc

33 l/m2
Dj
l/m2
48 l/m2
Dv
48 l/m2
Ds
0 l/m2
Dg
Nombre
Plat
En un restaurant de menjar ràpid han servit aquestsplats combinats:
5
1
8
2
4
1
2
10
3
5
15
4
15
5
6
3
7
6
Nombre
Quin ha estat el plat que ha tingut menys èxit?
Quins són els plats combinats de moda?
Plat
El plat número
Els plats número
1
4
2
5
1
5
8
2
i
10
3
3
6
15
Quants plats hanservit?
Quina és la mitjana
aritmètica de platsservits?
4
15
5
plats
plats
7
6
Hem fet una enquesta sobre el nombre de televisors
a casa. En total s'han entrevistat a 800 persones. El
gràfic de sectors mostra el percentatge de persones
que han respost en cada opció. Quantes persones de
les enquestades tenen 1, 2 o 3 televisors?
El % de  persones
que tenen 1, 2 o 3
televisors és:
A aquest percentatge
li corresponen:
%
persones
La següent gràfica mostra el nombre de persones que
van utilitzar unes instalacions esportives un determinat
número d'hores, durant tot un dia.
b) Quantes ho van fer dues hores o més?
c) Quin % representa
la gent anterior?
a) Quantes persones les van  utilitzar?
%
(un decimal amb punt)

Quin és el valor mínim?

I quin és el valor màxim?
El rang és la diferència entre el valor mínim i el màxim.
En aquest cas val:
Quantes dades té la mostra?

Aquestes dades corresponen a una enquesta sobre els

membres que componen diverses famílies.

Completa la taula

de freqüències.

xi

N=30

fi
2
3
6
8
xi
4
7
5
30
fi
2
4
7
6
4
1
6
0.07
hi
%
7
Completa la taula:

Afegeix les freqüències
relatives hi (divideix cada fi
pel total de dades,
arrodoneix amb dos
decimals i utilitza el punt
decimal).

Després, escriu el tant per
cent (sense decimals).

Escriu també la suma de
les dues columnes.
  xi        fi    xi * fi
x =
Omple la columna buida.
I calcula la mitjana:
Si et surten decimals,
arrodoneix a les centèsimes.
=
.
Altres proves d'interés :

Prova creada amb That Quiz — el lloc de proves matemàtiques per a alumnes de tots nivells.