Quiz teorema de Tales
¿Cual es el valor de x?
x=2
x=8
x=4
x=2,6
x= 7
x = 2,8
x = 6
x = 3
¿Cual es el valor de x?
¿Cual es la altura del edificio?
1 metro
6 metros
8 metros
10 metros
¿Cual es el valor de A'B'?
2 cm
1,4 cm
1,6 cm
5 cm
30 metros
40 metros
50 metros
100 metros
Prova creada amb That Quiz — on la pràctica de les matemàtiques és fàcil.