Nombres Naturals : Operacions combinades
Operacions combinades
Nombres Naturals - 1r ESO
17 - (19 - 7) + 31 = 
(18 - 7) + (35 + 9) = 
13 - 7 + 4 =  
13 - (7 + 4) = 13 -
+ 4
-
=
=
+
+
=
=
+
=
102 + 6 · 10 - 20 = 
212 - 113 + 5 · 11 = 
7 + 2 · 6 =
32 - 3 · 9 = 
7 +
-
+
-
=
=
-
+
=
=
-
+
=
=
12 : 3 + 11 - 3 · 5 =  
67 - 4 · 7 + 32 : 8 =  
3 · 4 - 7 + 2 · 5 =  
- 7
+
-
+
-
=
=
=
(29 - 14) : 3 - (6 - 2) = 
68 - (10 + 4 - 6) · 5 = 
37 + (24 - 9) : 3 =
4 + (9 - 6) · 2 =  
4 + 
+
· 2 =
: 3 -
-
4 + 
· 5 =
: 3 =
=
-
-
+
=
=
=
Prova creada amb That Quiz — el lloc on es poden crear i avaluar proves matemàtiques i d'altres matèries.