Els animals mamífers -Tria l'opció correcta
 • 1. Els lleons són animals?
A) Carnívors
B) Rosegadors
C) Primats
 • 2. Els ximpanzés són mamífers
A) Vertader
B) Fals
 • 3. Els animals vivípars són...
A) Els animals que neixen dels ous que pon la mare.
B) Els animals que neixen del ventre de la mare.
 • 4. Els amfibis...
A) Respiren aire per les brànquies
B) Respiren aire a través de la pell nua
C) Respiren aire pels pulmons
 • 5. La musaranya és el mamífer més petit.
A) Fals
B) Vertader
 • 6. Quin és l'animal més gran que viu a terra ferma i amb un pes de sis tones?
A) Elefant
B) Rinoceront
C) Tauró
 • 7. A quin grup pertanyen els animals mamífers?
A) Vertebrats, perquè tenen columna vertebral
B) Invertabrats, perquè no tenen columna vertebral
 • 8. Quin mamífer s’assembla al ratolí, però vola com un ocell?
A) Ratatouille
B) Rata talp
C) Ratapinyada
 • 9. Quin d'aquests animals és invertebrat?
A) Cargol
B) Gripau
C) Serp
 • 10. Quin d'aquests animals és vertebrat?
A) Foca
B) Medusa
C) Libèl·lula
 • 11. Quins animals coven els ous fins que en surten els fills i després en tenen cura?
A) Rèptils
B) Peixos
C) Ocells
 • 12. Els peixos respiren a l'aigua amb les...
A) Escates
B) Pulmons
C) Brànquies
 • 13. El cangur és una animal...
A) Carnívor
B) Omnívor
C) Herbívor
 • 14. Quin és l’animal més alt de la Terra?
A) Camell
B) Girafa
C) Elefant
 • 15. Quin és el mamífer més lent?
A) Peresós
B) Estruç
C) Tortuga
Altres proves d'interés :

Prova creada amb That Quiz — el lloc de proves matemàtiques per a alumnes de tots nivells.