Nombres Enters - 20/01/22
 • 1. Omple els punts (.........) amb el factor que hi falta. a) (-2) · .......... = -8
 • 2. b) (-3) · .......... = -24
 • 3. c) (+5) · .......... = -20
 • 4. d) (-6) · .......... = +48
 • 5. Treu factor comú i calcula el resultat. a) (-3) · 7 + (-3) · (-2) - (-3) · 4 =
 • 6. b) (-5) · 2 + 9 · 2 + (-7) · 2 =
 • 7. c) 4 · (-1) - 4 · 6 - 5 · 4 =
 • 8. d) (-6) · (-10) + (-6) · (+12) =
 • 9. Calcula el resultat. a) (-5) · [2 + 9] =
 • 10. b) [(+2) + (-3)] · (+2) =
 • 11. c) (-3) · [(+3) + (-5)] =
 • 12. d) [(+8) - (-7)] · (-4) =
 • 13. e) (+5) · [(-4) + (-5) - (+3)] =
 • 14. Resol les següents divisions de nombres enters. a) (-9) : (+9) =
 • 15. b) (+10) : (+2) =
 • 16. c) (-24) : (-8) =
 • 17. d) (-50) : (-10) =
 • 18. Resol per rigorós ordre les divisions següents. a) (+64) : (+4) : (-4) =
 • 19. b) (-81) : (-3) : (-9) =
 • 20. c) (-27) : (+3) : (-3) =
 • 21. Segur que ho saps fer. a) Quin nombre dividit per –3 dóna de quocient +4?
 • 22. b) El divisor d’una divisió exacta és –5 i el quocient +25. Quin és el dividend?
 • 23. c) El dividend d’una divisió exacta és –120 i el quocient és –6. Quin és el divisor?
 • 24. Efectua les següents operacions combinades mitjançant un arbre de càlcul i tenint en compte l'ordre de preferències. a) [(-3) + (-5)] : [(-5) + (+7)] =
 • 25. b) [(-4) +(+3) - (-1)] · [(-7) - (+5) + (+2) - 0] =
 • 26. c) [(+7) + (-5) + (-1)] · [(-5) + (-3)] : (-1) =
 • 27. d) [(+1) - (-9)] : [(+8) + (-3)] · [(-6) + (+5) - (+5)] =
 • 28. Intenta resoldre’l i expressa les operacions i el resultat amb nombres enters. Com que l’altre dia era l’aniversari de la Paula, el seu avi li va donar 20 €. Al cap de cinc dies només li quedaven 8 €. Quant va gastar per terme mig cada dia?
 • 29. Calcula les següents potències. Recorda posar el SIGNE, encara que sigui positiu. a) 35
 • 30. b)54
 • 31. c)21
 • 32. d)-16
 • 33. Indica si el resultat de les següents potències de base negativa serà positiu (+) o negatiu (-): a)(-74)
 • 34. b)(-9)6
 • 35. c)(-10)3
 • 36. d)(-5)3
 • 37. e)(-2)3
 • 38. f)(-1)10
 • 39. Resol les següents operacions. NO posis el punt dels milers. a) 103:102+105-104·102=
 • 40. b) 42+23+100:52=
 • 41. c) 32-22+10·52=
 • 42. d) (-9)2:(-3)+(-10)4-(-2)3·(+3)2=
 • 43. Sense calcular-los, escriu en quina xifra acaben els quadrats dels nombres següents. a) 48
 • 44. b) 379
 • 45. c) 2.523
 • 46. d) 1.002
 • 47. e) 416
 • 48. Expressa com a potència de base 2. a) 4
 • 49. b) 8
 • 50. c) 16
 • 51. d) 32
 • 52. Expressa els següents nombres com a potència de base 3. a) 9
 • 53. b) 27
 • 54. c) 81
 • 55. Expressa en forma d'única potència. a) 38:35=
 • 56. b) 53·5=
 • 57. c) (-7)9:(-7)2=
 • 58. d) 104:10=
 • 59. Expressa en forma d'una sola potència: a) 33·53=
 • 60. b) 65·75=
 • 61. c) (-2)3·(-5)3=
 • 62. d) 52·22·72=
 • 63. Expressa cada exercici en forma de producte de potències. a) (3·2·7)3=
 • 64. b) (11·7)5=
 • 65. c) [(-2)·5·(-6)]2=
 • 66. Expressa en forma d'una sola potència: una sola base i un sol exponent. a) (23)5=
 • 67. b) (53)4=
 • 68. c) (72)3=
 • 69. d) (1010)2=
 • 70. La suma dels quadrats de dos nombres és 706, i el més petit és 9. Troba l'altre nombre.
 • 71. Calcula un nombre el quadrat del qual, multiplicat per 5, doni com a resultat 605.
 • 72. Expressa els nombres decimals següents en notació científica. a) 0,000005 =
 • 73. b) 0,8824 =
 • 74. c) 0,0000003 =
 • 75. d) 2,967543 =
 • 76. Passa els següents nombres de notació científica a nombre decimal (el separador decimal és la coma , ). a) 4·10-5
 • 77. b) 3,5·10-4
 • 78. c) 6·10-3
 • 79. Resol. a) (-6)5:(-6)-3
 • 80. b)[(-5)3(-5)6(-5)7]/[(-5)(-5)2(-5)4]
 • 81. Digues quin és el resultat de les següents arrels quadrades. Recorda que una arrel sempre té una solució positiva i una altra negativa, per tant, fixa't en el signe de l'operació. a)+(64)1/2
 • 82. b)+(49)1/2
 • 83. c)-(100)1/2
Prova creada amb That Quiz — on la pràctica de les matemàtiques és fàcil.