Cada oveja con su pareja 1EP
__1. arañaA. gallina
__2. avestruzB. vaca
__3. bueyC. gata
__4. caballoD. yegua
__5. cerdoE. cerda
__6. galloF. avestruz
__7. gatoG. tigresa
__8. leónH. leona
__9. osoI. osa
__10. tigreJ. araña
Prova creada amb That Quiz — el lloc de proves matemàtiques per a alumnes de tots nivells.