AA E2 T12 prob: qualit/quantit
 • 1. Número de calçat
A) qualitativa
B) quantitativa
 • 2. Notes de Ciències Socials
A) qualitativa
B) quantitativa
 • 3. Estatura
A) quantitativa
B) qualitativa
 • 4. Gols marcats en una jornada
A) qualitativa
B) quantitativa
 • 5. Any de naixement
A) qualitativa
B) quantitativa
 • 6. Nota de Llengua
A) quantitativa
B) qualitativa
 • 7. Nombre de germans
A) quantitativa
B) qualitativa
 • 8. Pes corporal
A) quantitativa
B) qualitativa
 • 9. Esport preferit
A) quantitativa
B) qualitativa
 • 10. Estudis que vols realitzar
A) quantitativa
B) qualitativa
 • 11. Programa de TV preferit
A) qualitativa
B) quantitativa
 • 12. Marca de rellotge
A) qualitativa
B) quantitativa
 • 13. Sabor de gelat preferit
A) quantitativa
B) qualitativa
Altres proves d'interés :

Prova creada amb That Quiz — on es fan proves de matemàtiques i altres matèries.