Coneixement del Medi. Quart de Primària Tema 4 L'aigua
 • 1. Quins elements formen l'aigua?
A) Oxigen i hidrogen
B) Oxigen i carboni
C) Carboni i nitrogen
D) Nitrogen i diòxid de carboni
 • 2. A quina temperatura passa l'aigua de sòlid a líquid?
A) 1.000ºC
B) 100ºC
C) 10.000º C
D) 0º C
 • 3. A quina temperatura bull l'aigua?
A) 10.000ºC
B) 100ºC
C) 1.000ºC
D) 0ºC
 • 4. Aigua líquida + calor produeix
A) Solidificació
B) Evaporació
C) Condensació
D) Fusió
 • 5. Aigua sòlida+ calor produeix
A) Fusió
B) Evaporació
C) Solidificació
D) Condensació
 • 6. Aigua líquida + fred produeix
A) Fusió
B) Evaporació
C) Condensació
D) Solidificació
 • 7. Vapor d'aigua + fred produeix
A) Solidificació
B) Fusió
C) Condensació
D) Evaporació
 • 8. El curs d'un riu és
A) la variació del cabal al llarg de l'any
B) els quilòmetres de distància entre el naixement i la desembocadura
C) la quantitat d'aigua que du el riu
D) el recorregut que fa des del naixement a la desembocadura
 • 9. La longitud d'un riu és
A) la variació del cabal al llarg de l'any
B) el recorregut que fa des del naixement a la desembocadura
C) els quilòmetres de distància entre el naixement i la desembocadura
D) la quantitat d'aigua que du el riu
 • 10. El cabal d'un riu és
A) la variació del cabal al llarg de l'any
B) el recorregut que fa des del naixement a la desembocadura
C) la quantitat d'aigua que du el riu
D) la quantitat d'aigua que du el riu
 • 11. El règim d'un riu és
A) el recorregut que fa des del naixement a la desembocadura
B) la quantitat d'aigua que du el riu
C) la variació del cabal al llarg de l'any
D) la quantitat d'aigua que du el riu
 • 12. Una llacuna és
A) un llac únic
B) un llac molt gran
C) un llac a la Lluna
D) un llac xicotet
 • 13. La diferència entre un llac i un embassament és que
A) l'embassament és xicotet i el llac gran
B) l'embassament és natural i el llac és artificial
C) l'embassament és gran i el llac xicotet
D) el llac és natural i l'embassament artificial
 • 14. Assenyal la resposta correcta
A) El riu Magre és afluent del Xúquer
B) El riu Magre és afluent del Túria
C) El riu Xúquer és afluent del Magre
D) El riu Túria és afluent del Magre.
 • 15. El curs alt d'un riu
A) està prop del seu naixement
B) està en la zona intermèdia
C) està prop de la desembocadura
 • 16. El curs mitjà d'un riu
A) està en la zona intermèdia
B) està prop del seu naixement
C) està prop de la desembocadura
 • 17. El curs baix d'un riu
A) està en la zona intermèdia
B) està prop del seu naixement
C) està prop de la desembocadura
 • 18. Un meandre és
A) una zona on hi ha un vàter
B) una revolta pronunciada que fa el riu
C) una cascada
 • 19. Una marjal és
A) una zona coberta d'aigua poc profunda
B) una zona amb moltíssima aigua
C) on es barreja l'aigua del mar i la dolça
 • 20. Una gola de l'Albufera és
A) un canal per on pot eixir l'aigua de l'Albufera a la mar
B) una barraca típica de l'Albufera
C) Una porteria on es poden marcar gols
 • 21. La diferència entre una mar i un oceà és que
A) el mar té l'aigua salada i el mar dolça
B) la mar és molt més gran que l'oceà
C) la mar és d'aigua dolça i l'oceà la té salada
D) l'oceà és molt més gran que la mar
 • 22. El mar que tenim més prop d'Algemesí es diu
A) Mediterrani
B) Cullera
C) Antàrtic
D) Atlàntic
 • 23. La marea és un fenomen que consistix en què
A) l'aigua puja i baixa per la força del vent
B) l'aigua de la mar puja i baixa per influència de la Lluna i el Sol
C) quan vas en vaixell et mareges molt
 • 24. Qui produeix les onades?
A) Els turistes
B) La Lluna
C) El vent
D) El Sol
 • 25. Quan hi ha plenamar l'aigua està
A) salada
B) baixa
C) dolça
D) alta
E) ni alta ni baixa
 • 26. Quan hi ha baixamar l'aigua està
A) ni alta ni baixa
B) baixa
C) dolça
D) alta
E) salada
 • 27. Quan a la platja hi ha bandera roja
A) no convé allunyar-se de l'arena
B) no es pot bussejar
C) convé llançar-se de cap a l'aigua
D) no es pot prendre el sol
Altres proves d'interés :

Prova creada amb That Quiz — on la pràctica de les matemàtiques és fàcil.