COSSOS GEOMÈTRICS (13-05-2020)
B
Quina  d'aquestes figures és un prisma hexagonal?
D
 A
C
B
Quina  d'aquestes figures és una piràmide pentagonal?
D
 A
C
 B
Quina  d'aquestes figures és un prisma triangular?
D
A
C
A
Quina  d'aquestes figures és una piràmide hexagonal?
D
C
 B
B
Quina  d'aquestes figures és un prisma octogonal?
D
A
 C
B
Quina  d'aquestes figures és una piràmide quadrangular?
 A
D
C
B
Quina  d'aquestes figures és un prisma quadrangular?
 A
D
C
 D
Quina  d'aquestes figures és una piràmide triangular?
B
A
C
Quantes bases tenen les piràmides?
Quantes bases tenen els prismes?
Quantes cares laterals té aquesta figura?
Quants vèrtexs té aquesta figura?
Quantes arestes té aquesta figura?
Quantes cares laterals té aquesta figura?
Quants vèrtexs té aquesta figura?
Quantes arestes té aquesta figura?
Quantes cares laterals té aquesta figura?
Quants vèrtexs té aquesta figura?
Com s'anomena aquesta figura?
Com s'anomena aquesta figura?
Altres proves d'interés :

Prova creada amb That Quiz — el lloc per crear proves matemàtiques i d'altres matèries.