ELS ÉSSERS VIUS
Quin tipus de cèl·lula és ?
ANIMAL
?
VEGETAL
?
BACTERI
?
Escriu el nom de les parts.En majúscula.
Una sola paraula
Classifica els següents éssers vius :
unicel·lular
pluricel·lular
AMEBA
Classifica els següents éssers vius :
pluricel·lular
unicel·lular
BOLET
Classifica els següents éssers vius :
unicel·lular
pluricel·lular
MOSCA
Classifica els següents éssers vius :
unicel·lular
pluricel·lular
PARAMECI
Classifica els següents éssers vius :
unicel·lular
pluricel·lular
BACTERI
Tria l'opció correcta :
Segons l'alimentació són:
HETERÒTROFS
AUTÒTROFS
REGNE ANIMAL
Tria l'opció correcta :
Segons l'alimentació són:
REGNE DE LES PLANTES
HETERÒTROFS
AUTÒTROFS
Tria l'opció correcta :
Segons l'alimentació són:
HETERÒTROFS
AUTÒTROFS
REGNE DELS FONGS
CÈL·LULA
?
1
Ordena de més senzil a més complex
TEIXIT
?
2
ÒRGAN
?
3
SISTEMA
?
4
Funció de relació
Funció de nutrició
Funció de reproducció
En quina funció vital intervé el següent aparell:
APARELL RESPIRATORI
Funció de relació
Funció de nutrició
Funció de reproducció
En quina funció vital intervé el següent aparell:
SISTEMA NERVIÓS
Funció de relació
Funció de nutrició
Funció de reproducció
En quina funció vital intervé el següent aparell:
APARELL CIRCULATORI
Funció de relació
Funció de nutrició
Funció de reproducció
En quina funció vital intervé el següent aparell:
APARELL REPRODUCTOR MASCULÍ
Funció de relació
Funció de nutrició
Funció de reproducció
En quina funció vital intervé el següent aparell:
APARELL LOCOMOTOR
Funció de relació
Funció de nutrició
Funció de reproducció
En quina funció vital intervé el següent aparell:
APARELL DIGESTIU
Selecciona la correcta:
Cèl·lula animal
Cèl·lula vegetal
Bacteri
NO TENEN NUCLI
Cèl·lula animal
Cèl·lula vegetal
Bacteri
Selecciona l'opció correcta:
TENEN CLOROPLAST
PODEN SER BENEFICIOSOS O PERJUDICIALS
Selecciona l'opció correcta:
Cèl·lula animal
Cèl·lula vegetal
Bacteri
Cèl·lula animal
Cèl·lula vegetal
Selecciona l'opció correcta :
Bacteri
TENEN FORMA POLIGONAL
Altres proves d'interés :

Prova creada amb That Quiz — el lloc per crear proves matemàtiques i d'altres matèries.