FRACCIONS_PROBLEMES_02
alumnes
de litre
euros
nois
parts
Dedica més temps a 
Han aprovat menys alumnes a 
parts de la paret li queden per 
pintar
part
parts
parts estan sembrades
queda per sembrar
parts dedica a fer el viatge
bombons són de xocolat amb llet
caramels hi havia a la festa
3A = 
%
3D = 
%
tasses
litres
parts
ampolles i mitja
galetes
part
litres
parts
litres
minuts
parts
Altres proves d'interés :

Prova creada amb That Quiz — el lloc de proves matemàtiques per a alumnes de tots nivells.