3r d'ESO. FiQ. Gràfica canvi d'estat i canvi unitats
Respon:
2. Quant val el punt d'ebu-
llició?
1. Quant val el punt de
fusió de l'aigua?
La temperatura de fusió és
és
és
sòlid és
sòlid-líquid
?
110ºC
?
5 min
?
3 min
?
. El temps que triga a fer el canvi de sòlid a líquid
i el temps que triga a fer el canvi d'estat de liquid a
i durant la vaporització  els estats
. Durant la fusió coexisteixen els estats
10ºC
?
i la temperatura d'ebullició
líquid -gas
Quina és la temperatura de fusió?
En quin tram la substància és sòlida
En quin tram és líquida
En quin tram és gas
A
B
C
D
posa unitats
E
Omple la taula en ls unitats corresponents:
Temperatura ºC
-270
-20
15
Temperatura K
280
300
0
Omple la taula segons  les unitats de pressió
Posa el punt del miler i la coma decimal si cal amb 1 decimal
atm
1
3
mmHg
380
900
76
150.000
Pa
Quines d'aquestes gràfiques representen un refredament?
A
C
D
B
Benzé
?
80
?
240
?
195
?
5
?
-95
?
Prova creada amb That Quiz — on es fan proves de matemàtiques i altres matèries.